لرزه گیر میکروفن الگاتو
لرزه گیر میکروفن ( Shock Mount ) الگاتو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟